1. Du må være over 18 år for å bestille på vår hjemmeside.

  VR Escape forbeholder seg retten til å avslutte spillet og vise bort personer som ikke følger våre regler og instruksjoner. Det vil da ikke bli gitt kompensasjon eller refusjon for tapt spilletid.

  Det er ikke tillatt å nyte alkohol eller andre rusmidler hos oss. Berusede personer vil bli nektet adgang og vil ikke få refusjon for sin bestilling.

  Utøves det hærverk eller du ødelegger noe med vilje eller ved å vise grov uaktsomhet, vil du bli stilt erstatningsansvarlig og bortvist fra området. Du må erstatte alle skader forårsaket av uvøren, uaktsom og forsettelig handling. 

  Tekniske problemer kan dessverre oppstå. Skulle det skje at spillet ikke kan gjennomføres, vil vi avtale ny tid til deg. Vi vil da gi 20% avslag, som kompensasjon for ulempen. Ved mindre tekniske problemer som gjør at spillet likevel kan gjennomføres, gir vi 10% avslag.

  Alle som besøker våre lokaler gjør dette på egen risiko. 

  Personvernerklæring

  8.1 Dataansvarlig: VR Escape er ansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger. Det betyr at vi er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger.

  8.2. Formål med innsamling av personopplysninger: VR Escape sikrer at dine personopplysninger bare samles og behandles i overensstemmelse med de formål som er angitt her.

  8.2.1 For å håndtere bookinger (kontaktdetaljer og informasjon om din gruppe)

  8.2.2 For å håndtere kjøp av gavekort (kontaktdetaljer, informasjon om din gruppe)

  8.2.3 For å besvare eventuelle forespørsler (kontaktdetaljer)

  8.2.4 For å dele teambilder i sosiale media basert på muntlig samtykke (bilde)

  8.2.5 For kundeanalyse (informasjon om din gruppe og booking)

  8.3 Vårt grunnlag for behandling er: Nødvendig for å oppfylle en kontrakt som du er part i; Levere et totalprodukt for opplevelsen hos oss; Kundeanalyse; Ditt samtykke. Hvis grunnlaget for behandlingen er samtykke så har du rett til å tilbakekalle dette.

  8.4 Overføring av personopplysninger:

  8.4.1 Overføring av personopplysninger til tredjepartsleverandører kan skje i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning.

  8.4.2 Kun betrodde medarbeidere, representanter og leverandører med et arbeidsbetinget behov har, i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personopplysninger, og bare i det omfang det er nødvendig for å kunne levere en ytelse til oss eller handle på vegne av oss.

  8.4.3 Vi forbeholder oss retten til å anvende eller gi videre opplysninger i det omfang det er nødvendig for å overholde gjeldende lovgivning, foreta undersøkelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i etterforskningsøyemed.

  8.4.4 Overføring av personopplysninger skjer i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning, men slik at at personopplysninger bare behandles innenfor de angitte formål og slik at passende sikkerhetsforanstaltninger er på plass. VR Escape benytter tredjepartsleverandører listet nedenfor. Disse leverandørene har alle bekreftet at de har oppdatert sine personvernerklæringer for å gjenspeile kravene som er angitt i General Data ProtectionRegulation (GDPR). Vi deler ikke dine personopplysninger til andre tredjepartsleverandører.

  8.4.4.1   iZettle for betalinger

  8.4.4.2 Facebook  for publisering av teambilder

  8.4.4.3 Tillatelse til at personopplysninger blir videreformidlet til Tripadvisor, og at Tripadvisor kan sende e-postmeldinger med oppfordring om å anmelde VR Escape, i henhold til alle relevante datavernlover

  8.5 Kategorier av personopplysninger: Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg

  8.5.1 Kontaktdetaljer

Lukk meny